1. Klasszikus polgári jog: szerződések (pl. adásvétel, ajándékozás, vállalkozás, bérlet, tartás- és életjáradék, stb.) és egyéb okiratok (pl. végintézkedés) szerkesztése, teljes körű ügyintézés szerződéskötés során, polgári peres és peren kívüli képviselet ellátása, bank- és hitelszerződésekkel kapcsolatos ügyintézés, hagyatéki eljárás során képviselet ellátása, követelések érvényesítése, általános polgári jogi tanácsadás
  2. Gazdasági jog: gazdasági társaságok alapítása, módosítása, átalakulása, üzletrész átruházás, csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, társasági jogi, üzletvezetési, cég- és projektfinanszírozási tanácsadás
  3. Ingatlanjog: beruházások jogi lebonyolítása, ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó tanácsadás, ingatlanfejlesztési projektek jogi koncepciójának kidolgozása, telekalakításokkal kapcsolatos jogi képviselet, engedélyezési eljárás során képviselet, értékesítéshez kapcsolódó tanácsadás, termőföldnek minősülő ingatlanokkal kapcsolatos ügyek (vételi ajánlat, adásvételi szerződés készítése, elővásárlási joggal kapcsolatos kérdések), társasház alapítás, szervezeti- és működési szabályzatok készítése
  4. Családjog: tanácsadás, házassági vagyonjogi szerződés készítése, házasság felbontásához kapcsolódó peres és peren kívüli képviselet ellátása
  5. Munka- és közigazgatási jog: munkaszerződés, tanulmányi szerződés és egyéb munkajogi vonatkozású szerződések, okiratok készítése, munkajogi tanácsadás, perbeli képviselet ellátása, közigazgatási eljárások (építésügy, gyámügy stb.) során képviselet ellátása, tanácsadás